Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
25.4.2024 čarodějnice počteníčko v knihovně od 13 hodin
26
26.4.2024 koncert X-tet a hosté
27 28
29 30
30.4.2024 Čarodějnice
1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Archiv úřední desky 2007-2013 > Archiv úřední desky rok 2008

Archiv úřední desky rok 2008

Dokument

Vyvěšeno Sejmuto
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení HRK/2/2008 - Vamberk -    str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7 4.1.2008 21.1.2008
Usnesení z 25. zasedání RM konaného dne 3. ledna 2008 7.1.2008 22.1.2008
Oznámení o uložení písemnosti - Odehnal 9.1.2008 24.1.2008
Usnesení z 26. zasedání RM konaného 18. ledna 2008 24.1.2008 8.2.2008
Zápis do 1. ročníku ZŠ - 13. 2. 2008 29.1.2008 14.2.2008
Změny v jízdním řádě ČD (Doudleby n.O. - Rokytnice v O.h.):  str. 1,  str.2 - POZOR - došlo k další změně, proto tato - původní  - neplatná 11.2.2008 18.2.2008
Usnesení z 27. zasedání RM konaného 31. ledna 2008 11.2.2008 26.2.2008
Veřejná vyhláškě MěÚ Kostelec n.O. - Rozhodnutí č. 1/2008 o umístění stavby "Novostavba RD na poz. č. poarc. 162/24 "(str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7) 11.2.2008 26.2.2008
Informace FÚ Kostelec n.O.:  str. 1, str. 2, str. 3 11.2.2008 26.2.2008
Oznámení o uložení písemnosti - Petr Vondráček 11.2.2008 26.2.2008
Honební společenstvo - svolání valné hromady 26.2.2008 29.1.2008 27.2.2008
Veřejné výběrové řízení - Pozemkový fond ČR: str. 1, str. 2 18.2.2008 4.3.2008
Závěrečný účet městyse za rok 2007 + Výroční zpráva 18.2.2008 6.3.2008
Zpráva o ukončení inventarizace 18.2.2008 6.3.2008
Zpráva o činnosti kontrolního výboru 18.2.2008 6.3.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007:   str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5 18.2.2008 6.3.2008
Usnesení z 28. zasedání RM konaného 14. 2. 2008 21.2.2008 7.3.2008
Oznámení o konání 11. veřejného zasedání ZO dne 6.3.2008 27.2.2008 7.3.2008
Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Pardubice (Robert Gottwald):   str. 1, str. 2, str. 3 4.3.2008 19.3.2008
Usnesení z 29. zasedání RM konaného 28. 2. 2008 5.3.2008 20.3.2008
Oznámení o zahájení územního řízení - umístění stavby RD - Šimperský (str. 1, str. 2, str. 3, str. 4) 7.3.208 25.3.2008

Usnesení z 11. veřejného zasedání ZM konaného 6.3.2008

14.3.2008 31.3.2008
Úřední dny FÚ Kostelec nad Orlicí v měsíci březnu 17.1.2008 1.4.2008
Oznámení o výplatě nájemného za honební pozemky 27.2.2008 1.4.2008
Informační leták - daňové přiznání elektronicky 27.2.2008 1.4.2008
Daň z příjmů za rok 2007 - informace FÚ Kostelec n.O. 19.3.2008 1.4.2008
Mimořádná rostlinolékařská opatření 21.3.2008 7.4.2008
Výběrové řízení - pozemek p.č.st. 353 ve Vamberku - str. 1, str. 2, str. 3, str.4, str. 5, str. 6 21.3.2008 7.4.2008
Ministerstvo ŽP - Posuzování vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. 11.3.2008 10.4.2008
Usnesení z 30. zasedání RM konaného 20. 3. 2008 27.3.2008 11.4.2008
Oznámení o konání 12. veřejného zasedání zastupitelstva městyse dne 17. 4. 2008 9.4.208 18.4.2008
Usnesení z 31. zasedání RM konaného 3. 4. 2008 9.4.2008 24.4.2008
Rozhodnutí o umístnění stavby - Šimperští: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str.5, str.6, str.7, str.8 11.4.2008 28.4.2008
Očkování lišek proti vzteklině 31.3.2008 30.4.2008
Veřejná vyhláška Krajského úřadu KH kraje o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4. 2.4.2008 2.5.2008
Záměr č. 10/2008 Královéhradeckého kraje 8.4.2008 9.5.2008
Doručení veřejnou vyhláškou od FÚ pro Prahu 10: CBC COMMERCE 23.4.2008 9.5.2008
Usnesení z 12. veřejného zasedání ZM konaného 17. 4. 2008 23.4.2008 9.5.2008
Oznámení ČSÚ - výběrové šetření v domácnostech 12.2.2008 12.5.2008
Výběrové řízení č. HRK/45/2008 - 2. kolo (ve Vamberku): str. 1, str. 2str. 3, str. 4, str. 5, str. 6. 24.4.2008 12.5.2008
Rozhodnutí - povolení částečné  uzavírky silnice I/11 v termínech  5. 5. - 30. 6. a 1. 7. - 30. 9. - bližší informace: str. 1, str. 2, mapa 28.4.2008 13.5.2008
Doručení veřejnou vyhláškou: Michal Veliký, Rudé armády 105 6.5.2008 21.5.2008
Usnesení z 32. zasedání RM konaného 29. 4. 2008 6.5.2008 21.5.2008
Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení stavebního řízení "I/14 Vamberk - jižní přeložka, 3. stavba" 7.5.2008 22.5.2008
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky: ZŠ Kostelec nad Orlicí 7.5.2008 26.5.2008
Usnesení z 33. zasedání RM konaného 15. května 2008 19.5.2008 3.6.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření DSO za rok 2007 a Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2007 19.5.2008 3.6.2008
Veřejné výběrové řízení - prodej nemovitosti ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR - str. 1, str. 2, str. 3 13.5.2008 12.6.2008
Výběrové řízení: FÚ Kostelec nad Orlicí přijme pracovníka 27.5.2008 12.6.2008
Veřejná vyhláška FÚ Sokolov: Oznámení o doručení písemnosti panu Michalu Velikému, Doudleby nad Orlicí, čp.135 30.5.2008 16.6.2008
Informace o veřejném nahlédnutí Návrhu ÚP Doudleby nad Orlicí 24.4.2008 17.6.2008
Výběrové řízení: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek ve Vamberku - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6  2.6.2008 17.6.2008
Usnesení z 34. zadedání RM konaného dne 29. 5. 2008 3.6.2008 18.6.2008
Informace o vydávání OP s dobou platnosti 1 měsíce 22.5.2008 22.6.2008
FÚ Semily: Oznámení o uložení písemnosti - Michal Veliký, Doudleby nad Orlicí 11.6.2008 26.6.2008
Kontakty na pracovníky Sdružení Splav s.o. 11.6.2008 26.6.2008
Oznámení o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse dne 26. 6. 2008 18.6.2008 27.6.2008
Pozemkový fond ČR - Obchodní veřejná soutěž na prodej majetku -   str. 1, str. 2, str. 3 26.5.2008 27.6.2008
Vypsání grantového projektu z oblasti sociálních služeb: Společně za úsměv 2008 1.4.2008 30.6.2008
Informace o uzavírce silnice v úseku Lupenice - Vamberk ve dnech 27.6.-30.6.2008 - str. 1, str. 2, str. 3. 25.6.2008 1.7.2008
Usnesení z 35. zasedání RM konaného dne 26. 6. 2008 18.6.2008 3.7.2008
Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 815/2 v k.ú. Doudleby n.O. 18.6.2008 3.7.2008
OZV č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích - příloha: mapa 27.6.2008 14.7.2008
Usnesení z 13. veřejného zasedání ZM konaného dne 26.6.2008 3.7.2008 18.7.2008
Usnesení z 36. zasedání rady městyse konaného dne 10. 7. 2008 21.7.2008 5.8.2008
Usnesení z 37. zasedání rady městyse 31.7.2008 15.8.2008
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR 14.8.2008 5.9.2008
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 14.8.2008 5.9.2008
Sdružení SPLAV: Dopis, Výzva 1/200-1 k předkládání žádostí o dotaci 21.7.2008 8.9.2008
Oznámení veřejného projednávání návrhu územního plánu Doudleby n. Orl. 26.8.2008 10.9.2008
Usnesení z 38. zasedání rady městyse 26.8.2008 10.9.2008
Jmenování zapisovatelů do okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. 3.9.2008 22.9.2008
Záměr prodeje pozemku č. parc. 162/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí 8.9.2008 23.9.2008
Záměr prodeje pozemku č. parc. 162/49 v k.ú. Doudleby nad Orlicí 8.9.2008 23.9.2008
Záměr prodeje pozemku č. parc. 824/91 v k.ú. Doudleby nad Orlicí 8.9.2008 23.9.2008
Usnesení z 39. zasedání rady městyse konaného 4.9.2008 10.9.2008 25.9.2008
Stavební povolení veřejnou vyhláškou "I/14 Vamberk - jižní přeložka,  3. stavba" 18.9.2008 3.10.2008
Usnesení - Zrušení živnostenského oprávnění Z. Jansová 19.9.2008 6.10.2008
Usnesení z 40. zasedání rady městyse konaného 18.9.2008 24.9.2008 9.10.2008
Záměr převodu pozemku parc. č. 1546/2 29.9.2008 14.10.2008
Záměr převodu části pozemků parc. č. 1593/20, 1593/21, 1593/27, 1593/39, 1593/49, 1593/57, 1593/61  - mapa 29.9.2008 14.10.2008
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlementu ČR a do zastupitelstev krajů 1.10.2008 20.10.2008
Usnesení z 14. veřejného zasedání ZM konaného 25.9.2008 2.10.2008 20.10.2008
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu  v Doudlebách n.O. - 1. kolo 20.10.2008 27.10.2008
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v Doudlebách n.O. 20.10.2008 27.10.2008
Oznámení o době a místně konání II. kola voleb do Senátu Parlementu ČR 20.10.2008 27.10.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HRK/113/2008 - 4. kolo (Vamberk),   příl. 1, příl. 2. 13.10.2008 29.10.2008
Usnesení z 41. zasedání RM konaného  9. 10. 2008 14.10.2008 29.10.2008
Záměr prodeje bytové jednotky 15.10.2008 30.10.2008
Záměr prodeje bytové jednotky - podmínky 17.10.2008 4.11.2008
Usnesení z 42. zasedání rady městyse konaného 16. 10. 2008 22.10.2008 06.11.2008
Oznámení o konání 15. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 27.10.2008 7.11.2008
Městys Doudleby nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pozici technika 17.10.2008 14.11.2008
Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví 30.9.2008 18.11.2008
Městys Doudleby nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pozici technika 17.10.2008 14.11.2008
Usnesení z 43. zasedání rady městyse konaného 30. 10. 2008 5.11.2008 20.11.2008
Usnesení z 15. veřejného zasedání ZM konaného 6. 11. 2008 12.11.2008 27.11.2008
Veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Doudleby nad Orlicí 12.11.2008 27.11.2008
Pozvánka na 16. veřejné zasedání ZM 4.12.2008 15.12.2008
Veřená vyhláška MěÚ Týniště n.O. - uložení písemnosti - David Fogl 1.12.2008 17.12.2008
Návrh rozpočtu DSO ORLICE na rok 2009 2.12.2008 18.12.2008
Veřejná vyhláška - stavební úřad - Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky 3.12.2008 18.12.2008
Usnesení z 44. zasedání RM 4.12.2008 22.12.2008
OZV č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 15.12.2008 31.12.2008
Honební společenstvo - Oznámení o svolání valné hromady - pozor ZMĚNA - valná hromada se koná 30.12.2008! 17.12.2008 31.12.2008
Oznámení o zveřejnění Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe - Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody 25.6.2008 31.12.2008
Oznámení AQUA sevisu: Kalkulace nákladů, Změna cen 4.12.2008 5.1.2009
Usnesení z 16. veřejného zasedání ZM konaného 12.12.2008 19.12.2008 5.1.2009
Usnesení z 45. zasedání RM konaného 18.12.2008 22.12.2008 7.1.2009
Kalkulace nákladů na odpadní vody v Doudlebách n.O. pro rok 2009 22.12.2008 7.1.2009