Virtuální prohlídka Vzdělaná obec

Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
7.8.2021 Staré pecky a fláky
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2
2.9. Ivan Hlas
3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Klub seniorů > Klub důchodců

Klub důchodců

Klub důchodců.jpg

 

Napsali o nás... (ke stažení)

 

 

Oslavy 30 let od vzniku - foto

     Klub důchodců v Doudlebách nad Orlicí vznikl na počátku roku 1983 – přesněji 26. ledna 1983 a průměrný počet jeho členů se pohybuje kolem 120 a v tomto počtu převládají ženy. Může se pochlubit různorodou, hlavně však pravidelnou činností, která je zdokumentována již ve 3 kronikách.
     Velmi časté je promítání videa s cestopisný přednáškami. Nechybí ani přednášky o zdravé výživě,informace o vitaminových přípravcích,zásadách racionální výživy,upozorňování na nebezpečí obezity i cholesterolu. Páteří veškeré činnosti jsou pravidelné schůzky členů vždy v úterý a ve čtvrtek se šestitýdenním přerušením v době prázdnin. Bilancováni roční činnosti je prováděno na výroční členské schůzi, na které nechybí zástupci okolních Klubů důchodců, ani pracovníci Obecního úřadu – z pravidla p. Starosta. K dobré pohodě přispívá drobné pohoštění, naše stálá minikapela, společný zpěv a tanec, recitace i vypravování vtipů.
     Hodnotí se atraktivnost besed, zájem o různé zájezdy do divadel i na cirkusová představení, návštěvy zámků, galerií i výstav ručních prací, pořádání menších oslav narozenin jednotlivců. Nejžádanější a také velice oblíbené jsou zájezdy do různých končin naší vlasti,i když někteří starší členové mají různé zdravotní problémy. Je obdivuhodné jak naši senioři dovedou smysluplně prožívat podzim svého života,mají trvalý zájem nejen o život a dění v naší obci,ale i v celé naší společnosti

Z činnosti klubu důchodců:

     V letošním roce Klub důchodců Doudleby nad Orlicí oslavil 20 let svého trvání. Oslava se uskutečnila dne 17. dubna a začala v 10.00 hodin v místním klubu, kde jsme se setkali s pozvanými důchodci ze sousedních klubů (Vamberk, Kostelec nad Orlicí, Potštejn, Častolovice, Třebechovice, Opočno). Při přátelském posezení jsme si vyměnili zkušenosti z vedení a práce jednotlivých klubů. V odpoledních hodinách oslava pokračovala ve školní jídelně, kam nás přišli pozdravit kulturním vystoupením žáci zdejší ZŠ, pod vedením Mgr. Čižinské. Čestným a vítaným hostem byl pan Jiří Kaplan, starosta obce. Pohoštění zajišťovaly kuchařky ze školní jídelny.
Společně jsme si zavzpomínali na léta minulá, na doby, kdy se klub zakládal. Ze žijících zakladatelů klubu jsou to p. Milada Myšáková, p.B. Kafková, p. R. Teplá a p. J. Petrlák.
     Chceme touto cestou poděkovat OÚ za finanční příspěvek i celkovou podporu, ředitelství ZŠ, žákům a učitelům, kuchařkám školní jídelny, dále dětem a učitelkám mateřské školy. Dík patří také p. Doc. Janu Kaplanovi, CSc. kronikáři, který nám průběh celé oslavy zaznamenal na videokameru.
     Za dobu 20letého trvání klubu je třeba ocenit a poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na činnosti klubu, všem protagonistům besed a přednášek, organizátorům kulturních akcí i obětavým členkám, které pečují o pořádek, pohoštění a pohodu v klubu. Jsme rádi, že se můžeme scházet v našem klubu a prožívat společně hezké a příjemné chvíle mezi přáteli – seniory. Uvědomujeme si, že i stáří je zákon přírody, která se nedá změnit a patří ke koloběhu života a že náš klub přispívá k jeho naplnění.

Klub důchodců Doudleby nad Orlicí oslavil v  roce 2008 25 let svého trvání

       Klub byl otevřen 26. ledna 1983, a to především z iniciativy několika nadšenců a ve spolupráci s tehdejším MNV, který poskytl pro Klub v nově postaveném objektu místnost s hygienickým příslušenstvím. V první zakládající samosprávě byly tehdy členky: předsedkyní paní Milada Myšáková, pokladní paní Pavla Bartošová, kronikářkou paní Teplá a členkami paní Blažena Kafková a paní Jindra Hlaváčková. Mnoho roků se o pokladnu klubu starala paní Hotmarová a o chod klubu se stará paní Vorlická. Nelze vyjmenovat všechny bývalé i nynější členy, kteří pro Klub obětovali hodně svého volného času a udělali mnoho záslužné práce. Patří jim všem velký dík!!! Děkujeme zároveň také nynějším členům a členkám, kteří naše setkávání připravují a vytváří pro nás příjemné a čisté prostředí.
 
     A jak jsme 25. výročí slavili? Sešli jsme se v hojném počtu (téměř 70 seniorů). Přišli mezi nás také zástupci okolních Klubů důchodců a naši slavnostní výroční schůzi navštívil také jako host starosta našeho městyse, pan Kaplan Jiří. Z této výroční schůze máme mnoho fotografií, které pro nás osobně pan starosta nafotografoval. Jako další pozvaní hosté přišli mezi nás také zástupci místních hasičů, jejich velitel pan Ota Kopsa a kronikář městyse pan docent Jan Kaplan, kteří průběh výroční schůze zdokumentovali záběry videokamer. Našim následníkům zůstane autentický důkaz naší činnosti na videokazetě. Dalším písemným dokladem o dlouholeté činnosti od roku 1983, od jeho založení do současnosti, jsou pečlivě vedené 4 kroniky. Naše činnost je pestrá. Scházíme se pravidelně (kromě prázdnin) každé úterky a čtvrtky a v těchto dnech podle kalendářních svátků slavíme v dubnu Velikonoce, v květnu Den matek, v prosinci Mikuláše, Vánoce, Silvestra, v lednu Nový rok. Každým rokem pořádáme zpravidla dva výlety a 4x ročně oslavujeme společně s našimi členy jejich narozeninová výročí. Při všech těchto schůzkách zajišťuje Klub občerstvení a kulturní akce. Děkujeme paním učitelkám a žáčkům naší mateřské školy a žákům základní školy za jejich hezká a hodnotná vystoupení. Mnoho let nám hraje na slavnostních schůzích k tanci a poslechu kapela pana Šedivého z Černíkovic. Velmi si vážíme, že po dlouhá léta nám vytváří s jejich dechovkou dobrou náladu.
 
Děkujeme tímto celému úřadu městyse, pod vedením starosty pana Kaplana, za finanční prostředky, které nám každý rok poskytuje a za vstřícnou spolupráci s naším KD. Můžeme se tak v naší místnosti setkávat a společně prožívat se svými přáteli, seniory, podzim našeho života. Jsme rádi, že není nikdo osamocen. A o to Klub důchodců mnoho let usiluje a věříme, že se mu to daří.


      Marie Kopsová