Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Archiv úřední desky 2007-2013 > Archiv úřední desky rok 2009

Archiv úřední desky rok 2009

 

Dokument

Vyvěšeno

Sejmuto

Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradec Králové - oznámení o uložení písemnosti - Martin Dyntar 6.1.2009 22.1.2009
Usnesení z 46. zasedání RM, konaného 8.1.2009 14.1.2009 30.1.2009
Zápis dětí do 1. ročníku 13.1.2009 5.2.2009
Veřejná vyhláška pro JSL - St. úřad Kostelec n.O. - Usnesení: str. 1, str. 2 21.1.2009 5.2.2009
Veřejná vyhláška pro JSL - St. úřad Kostelec n.O. - Rozhodnutí: str. 1, str. 2,str. 3, str. 4 21.1.2009 5.2.2009
Usnesení z 47. zasedání RM konaného dne 22. 1. 2009 29.1.2009 16.2.2009
Pozemkový fond ČR: Oznámení o zamýšleném převodu 21.11.2008 25.2.2009
Návrh rozpočtu na rok 2009 - příjmy - výdaje 10.2.2009 26.2.2009
Usnesení z 48. zasedání RM, konaného 5. února 2009 11.2.2009 27.2.2009
Záměr převodu části pozemku z parc. 819/7 18.2.2009 5.3.2009
Oznámení o konání 17. veřejného zasedání ZM, které se koná 5.3.2009 25.2.2009 6.3.2009
Oznámení o výluce: Doudleby nad Orlicí - LiticeVýlukový jízdní řád 25.2.2009 6.3.2009
Záměr č. 7/2009 Královéhradeckého kraje 6.2.2009 9.3.2009
Usnesení z 49. zasedání RM, konaného 17. února 2009 19.2.2009 9.3.2009
Usnesení z 17. veřejného zasedání ZM, konaného 5.3.2009 13.3.2009 30.3.2009
Upozornění MěÚ Kostelec nad Orlicí - vydávání pasů 6.3.2009 1.4.2009
Oznámení správkyně konkurzní podstaty:Prodej mimo dražbu - Truhlářství a čalounictví 17.3.2009 7.4.2009
Nařízení Krajské veterinární spávy pro Královéhradecký kraj č. 02/2009 - varŕoáza včel 24.3.2009 9.4.2009
Usnesení z 50. zasedání RM, konaného 19. 3. 2009 25.3.2009 10.4.2009
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 162/18 26.3.2009 14.4.2009
AQUA servis: Vyhodnocení skutečně vynaložených nákladů na pitnou a na odkanalizovanou vodu v r. 2008 6.4.2009 22.4.2009
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. (stavební úřad)  - Návrh výroku rozhodnutí "stavební pravy RD čp. 189" - str.1, str. 2, str. 3, str. 4 7.4.2009 22.4.2009
Usnesení z 51. zasedání RM, konaného 2. 4. 2009 7.4.2009 23.4.2009
Vyhláška FÚ pro Prahu 10 - Doručení veřejnou vyhláškou daňovému subjektu CBC COMMERCE 8.4.2009 24.4.2009
Výluka 21. 4. - 23. 4. a Výlukový jízdní řád 16.4.2009 24.4.2009
Výběrové řízení na pozici samostatného technika 30.3.2009 27.4.2009
Upozornění České daňové správy - zrušení zálohové daně z příjmů v roce 2009 6.3.2009 30.4.2009
Upozornění pro zemědělské podnikatele 16.3.2009 30.4.2009
Nařízení č. 03/2009 Krajské veterinánární správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření - katarální horečka ovcí 16.4.2009 4.5.2009
Závěrečný účet městyse 2008 16.4.2009 4.5.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7 16.4.2009 4.5.2009

Další výluka ČD: na úseku Litice - Potštejn (Doudleby)  od 27. do 30. 4.  Výlukový jízdní řád

22.4.2009 4.5..2009
Volby do Evropského parlamentu - stanovení počtu členů v OVK 6.4.2009 6.5.2009
Volby do Evropského parlamentu - stanovení počtu volebních okrsků 6.4.2009 6.5.2009
Vyhláška FÚ Kostelec nad Orlicí - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 8.4.2009 11.5.2009
Usnesení z 52. zasedání RM, konaného 16. dubna 2009 23.4.2009 11.5.2009
Oznámení o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse, které proběhne 7. 5. 2009 29.4.2009 11.5.2009
Výzva k podání nabídky na zakázku: Manažer projektu "Energetické úspory objektu MŠ v Doudlebách n.O." 28.4.2009 14.5.2009
Výzva k podání nabídky na zakázku: Projektová dokumentace "Energetické úspory objektu MŠ v Doudlebách n.O." 28.4.2009 14.5.2009
Usnesení z 53. zasedání rady městyse, konaného 27. 4. 2009 5.5.2009 21.5.2009
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Evropského parlamentu 24.4.2009 25.5.2009
Záměr převodu pozemku parc. č. 860 st. v k.ú. Doudleby n.O. 13.5.2009 29.5.2009
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky "Zpracování projektové dokumentace energetických úspor MŠ Doudleby n.O." 14.5.2009 1.6.2009
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky "Manažer projektu energetických úspor MŠ Doudleby n.O." 14.5.2009 1.6.2009
Usnesení z 18. veřejného zasedání ZM, konaného 7.5.2009 15.5.2009 1.6.2009
Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2008 19.5.2009 4.6.2009
Zpráva o výsledku přezkíoumá ní hospodaření DSO Orlice za rok 2008 19.5.2009 4.6.2009
Oznámení o domě a místě konání voleb do Evropského parlamentu 21.5.2009 8.6.2009
Usnesení z 54. zasedání RM, konaného 21. 5. 2009 27.5.2009 12.6.2009
Oznámení o uzavření smlouvy s firmou TECHNICO Opava 2.6.2009 18.6.2009
Oznámení o uzavření smlouvy s firmou IRBOS, Čestice 2.6.2009 18.6.2009
Záměr prodeje pozemku parc. č. 824/127 v k.ú. Doudleby n.O. 2.6.2009 18.6.2009
Usnesení z 55. zasedání RM konaného 28. 5. 2009 3.6.2009 19.6.2009
Volební výsledky v Doudlebách n.O. -  volby do Evropského parlamentu 8.6.2009 24.6.2009
Usnesení z 56. zasedání RM konaného 11. 6. 2009 18.6.2009 7.7.2009
Záměr pronájmu části objektu - Lena 24.6.2009 10.7.2009
Usnesení z 57. zasedání RM, konaného 23. 6. 2009 30.6.2009 16.7.2009
Usnesení z 58. zasedání RM, konaného 16. 7. 2009 21.7.2009 6.8.2009
FÚ Kostelec n.O. - 33. veřejná dražba movitých věcí 30. července 2009 10.6.2009 31.7.2009

Nařízení č. 1/2009 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - MěÚ Kostelec nad Orlicí

13.7.2009 29.7.2009
Oznámení o provádění průzkumu - ADAM Zdravé bydlení 13.7.2009 29.7.2009
Oznámení o konání 20. veřejného zasedání ZM dne 30. 7. 2009 22.7.2009 31.7.2009
Usnesení z 58. zasedání RM, konaného 16. 7. 2009 21.7.2009 6.8.2009
Usnesení z 59. zasedání RM konaného 23. 6. 2009 28.7.2009 13.8.2009
Usnesení z 20. veřejného zasedání  ZM konaného 30.7.2009 5.8.2009

21.8.2009

Oznámení - Městys Doudleby n.O. se od 1.8.2009 stává plátcem daně z přidané hodnoty

29.7.2009 31.8.2009
Volby - stanovení počtu členů OVK 30.8.2009 9.10.2009
Volby - jmenování zapisovatele OVK č. 1jmenování zapisovatele OVK č. 2 4.9.2009 9.10.2009
Volby - počet a sídlo volebních okrsků 9.9.2009 9.10.2009
Dražební vyhláška - exekutorský úřad Pardubice  - str. 1, str. 2 1.7.2009

15.9.2009

Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec nad Orlicí: Návrh výroku rozhodnutí (územní rozhodnutí o umístění stavby novostavby RD - Chaloupkovi) - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6 1.9.2009 15.9.2009
Usnesení z 60. zasedání RM, konané 27.8.2009 2.9.2009 18.9.2009
Oznámení o výběrovém řízení č. HMSR/94/2009 - budova a pozemky ve Vamberku - list. č.1, list č. 2, list č. 3, list č. 4, list č. 5, list č. 6 7.9.2009 23.9.2009
Oznámení o výběrovém řízení č. HMSR/93/2009  . budova a pozemky ve Vamberku -list č 1, list. č. 2, list č.3, list č. 4, list č. 5, list č. 6 7.9.2009 23.9.2009
Návrh výroku rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby pro žadatele p. Mir. Valteru - list č. 1, list č. 2, list č. 3, list. č. 4, list č. 5, list č. 6, list č. 7 7.9.2009 23.9.2009
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 815/2 a části pozemku parc. č. 819/12 v k.ú. Doudleby nad Orlicí 15.9.2009 1.10.2009
Usnesení z 61. zasedání RM, konaného 10. 9. 2009 15.9.2009 1.10.2009
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. - o možnosti převzít písemnost: Ladislav Jáneš 16.9.2009 2.10.2009
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. - o možnosti převzít písemnost Dáša Halbrštátová 16.9.2009 2.10.2009
Tisková zpráva - mimořádná valná hromada destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko 16.9.2009 2.10.2009
Veřejná vyhláška Celného úřadu Benešov: Oznámení o uložení písemnosti - Michal Veliký 29.9.2009 15.10.2009
Usnesení z 62. zasedání rady městyse, konaného 24.9.2009 1.10.2009 19.10.2009
Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva městyse - 22.10.2009 14.10.2009 23.10.2009
Usnesení z 63. zasedání rady městyse, konaného 8. 10. 2009 14.10.2009 30.10.2009
Oznámení o výskytu původce nebezpečné nákazy zvířat 26.10.2009 11.11.2009
Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 23.9.2009 16.11.2009
Usnesení z 21.veřejného zasedání zastupitelstva městyse 30.10.2009 16.11.2009
Usnesení z 64. zasedání rady městyse, konaného 5.11.2009 12.11.2009 30.11.2009
Dražba FÚ Kostelec nad Orlicí - 24.11.2009 16.10.2009 25.11.2009
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec nad Orlicí o uložení písemnosti pro Ladislava Jáneše 18.11.2009 4.12.2009
Usnesení z 65. zasedání RM, konaného 19.11.2009 25.11.2009 11.12.2009
Záměr pronájmu garáže na pozemku parc. č. st. 25/8 v k.ú. Doudleby nad Orlicí 25.11.2009 11.12.2009
Oznámení o konání 22. veřejného zasedání ZM - 10.12.2009 2.12.2009 11.12.2009
Zveřejnění informace - Oznámení koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje 19.11.2009 21.12.2009

Celní úřad Náchod: Veřejná vyhláška - Oznámení u ložení písemnosti (Ondřej Lakatoš)

7.12.2009 23.12.2009
Návrh koncepce "Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje: (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP089K. 25.11.2009 28.12.2009
Usnesení z 66. zasedání RM, konaného 3.12.2009 9.12.2009 28.12.2009
Návrh rozpočtu DSO Orlice na na rok 2010 11.12.2009 28.12.2009
OZV č. 1/2009 11.12.2009 28.12.2009
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva městyse, konaného 10.12.2009 18.12.2009 4.1.2010
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou: Usnesení o dražbě proti D. Berkymu - 4.1.2010 2.12.2009 5.1.2010
Oznámení firmy AQUA SERVIS o úpravě cen vodnéhoKalkulace nákladů na vodu pitnou pro rok 2010 21.12.2009 6.1.2010

Kalkulace nákladů na odpadní vodu pro rok 2010

21.12.2009 6.1.2010
Usnesení z 67. zasedání rady městyse, konaného dne 17.12.2009 22.12.2009 7.1.2010
Návrh koncepce "Regionální inovační strategie Královehradeckého kraje": (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php) kód koncepce MZP088K 22.12.2009 7.1.2010
Pozemkový fond ČR: Nabídka pozemků k pronájmu 2.11.2009 29.1.2010