Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Spolky a kluby > Honební společenstvo

Honební společenstvo

Honební společenstvo a Honitba Doudleby nad Orlicí – historie a současnost

      Na základě nových zákonných úprav po roce 1989 bylo v říjnu roku 1992 na Okresním úřadě v Rychnově nad Kněžnou zaregistrováno Honební společenstvo Doudleby nad Orlicí, které vzniklo na základě předchozí roční velmi namáhavé pracovní iniciativy ing. Jaroslava Kubíčka ml., za velmi výrazné pomoci svého otce , přítele Josefa Prause , ale i dalších přátel zejména z řad doudlebských myslivců. Předsedou tohoto společenstva byl na zakládající schůzi zvolen tehdejší starosta obce pan Josef Mazura a členy výboru zástupci vlastníků pozemků Václav Hlaváček, Stanislav Hlaváček, ing. Jaroslav Kubíček. Honební společenstvo má 240 členů. Dne 16. 2. 1993 uznal svým rozhodnutím Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou vlastní honitbu HS Doudleby nad Orlicí o výměře 738,42 ha z toho zemědělské půdy 607 ha,lesní 101 ha, ostatní plochy 30 ha. Honitba se nachází v nadmořské výšce od 200 do 300 m, téměř pouze na katastru obce a na obou březích protékající řeky Divoká Orlice. Dne 2. 3. 1993 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra Praha, na základě předchozí žádosti, Myslivecké sdružení Doudleby nad Orlicí, jehož zakládajícími členy se stali pánové Josef Praus jako předseda ing. Jaroslav  Kubíček ml. jako hospodář a ing. Josef Šlechta jako jednatel. Takto založené MS mohlo poté dne 27. 3. 1993 podepsat smlouvu o pronájmu honitby mezi MS a HS Doudleby nad Orlicí na dobu deseti let. Počet členů MS byl ihned od počátku činnosti rozšířen z původních zakládajících 3 na 12 členů. Později se počet stabilizoval na deset členů. V roce 1997 zemřelého zakládajícího předsedu MS Josefa Prause nahradil Jiří Hlavatý. Cílem zakladatelů bylo umožnit provozování myslivosti zejména vlastníkům pozemků, občanům Doudleb nad Orlicí či osobám majícím k obci a honitbě blízký vztah. Myslivci z doudleb prokazují značnou odpovědnost, což dokazují dosažené výsledky činnosti. Každý rok odpracují více jak 400 hodin brigádnické činnosti, která nespočívá v žádné formálnosti, ale odpovídá cíleným potřebám umožňujícím chov a lov zvěře jako např. výroba a údržba krmných zařízení, zazvěřování bažantí zvěří po menších skupinkách na různých částech honitby, velmi intenzivní výsadba četných remízků atd. Po veškeré každoroční práci a námaze může pak nastat „ čas myslivecké sklizně“ , kdy se v honitbě uloví v průměru devět odstřelovaných srnců a k tomu přiměřený počet zvěře holé, dále 50 zajíců a 35 bažantů z divoké populace.
     V roce 2002 v souvislosti s novým zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., byla provedena transformace Honebního společenstva Doudleby nad Orlicí. Honebním starostou na valné hromadě dne 8.11.2002 byl opětovně zvolen Josef Mazura, místostarostou ing.Jaroslav Kubíček, členy výboru Stanislav Hlaváček a Václav Hlaváček . Honební starosta HS z pověření valné hromady uzavřel nájemní smlouvu s dosavadním hospodářem a zakladatelem honitby  ing.Jaroslavem Kubíčkem ml., který si honitbu pronajal soukromě a při provozování myslivosti dále spolupracuje se všemi dosavadními doudlebskými myslivci. V rámci transformace došlo ke změně výměry honitby, a to jejímu snížení na celkových 693,3031 ha, neboť došlo ke změně charakteru mnohých pozemků v nehonební jejich oplocením apod.
     Podrobné výsledky činnosti, chovu a lovu zvěře v honitbě HS Doudleby nad Orlicí za uplynulých deset let jsou uvedeny v  tabulkovém přehledu zpracovaném hospodářem a nájemcem doudlebské honitby ing.Jaroslavem Kubíčkem  na základě jím vedené statistiky , která je u něho komukoliv na přání k nahlédnutí.
     Jako užitečnou pomoc rozvoje přírody a přírodních druhů v doudlebách lze charakterizovat i vznik obory „Zájmového chovu zvěře“ u zámeckého parku, kterou vybudoval v roce 2006 ing.J.Kubíček s P.Dujkou, synem majitelky doudlebského zámku. V této oboře je zvěř dančí, mufloní a jelen sika Dybowského. Zpestřením je rovněž chov divokého krocana, bažanta královského, páva modrého a pštrosa afrického na hájovně u zmíněné obory. Obora a její okolí je navštěvováno širokou veřejností včetně školních i předškolních dětí, kterým je dle přání umožněna kdykoliv exkurze s podrobným výkladem.

Kontakt: Honební společenstvo Doudleby nad Orlicí,
               honební starosta Josef Mazura ,  Jiráskova 402, 517 42 Doudleby nad Orlicí