Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Publikace k výročí > Z dějin Ochotnického divadla v Doudlebách n.O.

Z dějin Ochotnického divadla v Doudlebách nad Orlicí

Nepřímé zprávy dokládají divadelní činnost na začátku 19. století i v Dou-dlebách nad Orlicí, kdy se zde měli hrát Pastýři betlémští. Divadelní společnost vznikla až v roce 1850 zásluhou studujícího Josefa Sládka z Příkaz a Františka a Hynka Teplých. Divadlo sídlilo v Neumanově hostinci a kostýmy a dekorace byly zapůjčeny z Kostelce nad Orlicí. Repertoár tvořily hry Loupežníci na Chlumu, Čech a Němec, Sidonie kouzelnice a jiné; jejich režisérem byl majitel hostince František Neuman. Účinkovali: Josef Sládek, bratři František, Hynek a Antonín Teplí, Václav Matějka, František Neuman, Antonín Suchánek, František Píro, František Kněžek z čp. 22, Antonín Srb, Eman Zollšneider, Antonín Ješina, Jan Doležal. Z dam účinkovaly: slečna Marie Suchánková, Marie Koubová, Anna Malínská a Josefa Teplá z čp. 96. Hudba byla doudlebská.
Po roce 1850 nastala na celých 12 let přestávka. V roce 1862 byl novým ředitelem divadla zvolen Josef Lenoch. Herecký soubor měl 12 členů. V tu dobu účinkovali: Adolf Suchánek, Josef Srb, Josef Koďousek, Hubert Hájek, František Blažek, František Kněžek, Jan Pavlát. Z dam: Anna a Viléma Suchánkovy, Vil. Čechová, slečna Marie Kodýtková, Marie Lenochová a Františka Prokšová. V hostinci Na Ostrově bylo zřízeno jeviště a Josef Lenoch a jednatel učitel Stahl se stali duší celého podniku. Ačkoliv místnost byla malá a nedostatečná, sehrálo se tu úspěšně asi třicet her. V roce 1863 první hrou byl Mašinkář a dalšími Marianka, dcera pluku, Mlynář a jeho dítě, Pražský flamendr a jiné. Čistý výnos z inscenací byl věnován chudým, „pohořelým“, na opravy soch a pořízení dekorací.
Odjezdem Lenocha z Doudleb do Ameriky ochotnické divadlo až do roku 1888 ustává.  K oživení činnosti v tomto roce došlo zásluhou řídícího zdejší školy Antonína Stahla a učitele Čeňka Hrušky. Nové jeviště v Pavlátově hospodě bylo slavnostně otevřeno 22. dubna 1889 Tylovým Pražským flamendrem.
V roce 1893 převzal pak spolek název „Orlice“. Od svého znovuustavení do první světové války sehrál kromě jiného i Vojnarku, Probuzence, Vosí hnízdo a jiné tituly, což svědčí o poměrně bohaté činnosti. V polovině roku 1911 se divadlo přestěhovalo do sálu hostince majitele Tupce, kde setrvalo řadu let, než se místem jeho působení stal hostinec U Nádraží (U Vorlů).
Vznik samostatného československého státu se stal mocným podnětem k dalšímu rozvoji ochotnického divadla.
Období 1939 až 1945 znamenalo násilný zásah do přirozeného vývoje divadla. Po počátečním omezení se ochotnické divadlo opět rozvíjelo a na divadelním životě se mezi ostatními ochotnickými soubory podílel i ten náš doudlebský. Vedle příspěvku k soustředění sil měl též nezastupitelnou úlohu ideovou.
Nové podmínky se vytvořily v poválečném období. Přes jeho složitost se ochotnická činnost v Doudlebách zdárně rozvíjela až do konce 60. let. Pokud je nám známo, působili v ochotnickém spolku Orlice v době jeho největší slávy v letech válečných a  poválečných tito naši spoluobčané.: J. Balous, J. Bárta, J. Bauer, J. Bednář, V. Bednářová, V. Belatka, K. Boukal, B. Boukalová, M. Boukalová, Vl. Boukalová, M. Čapková, J. Černý, A. Čiháková, M. Čiháková, J. Čížek, A. Čižinská, M. Divišková, R. Dlabková, F. Dolek, M. Dolková, J. L. Doudlebský, O. Dvořák, S. Elisová - Bednářová, Ing. J. Exnar, A. Fišerová, S. Frydrych, L. Haman, pí. Hejčlová, pí. Hejlová, O. Hlaváček, R. Hlaváček, S. Hlaváček, M. Hlaváčová, M. Hnátnická, B. Hnátnický, J. Holub, Z. Horák, F. Hrobař, O. Hudec, G. Hudeček, J. Hudeček, A. Hudečková, J. Izáková, p. Janáček, J. Janebová, M. Janková, pí. Jansová, D. Ješinová, B. Kafková, J. Kaplan, F. Kautský, Z. Kerhart, A. Kleiblová, J. Kotlář, J. Kotlářová, A. Kotyza, Z. Koukol, K. Kout, L. Krsek, K. Kubíček, Václav Kubíček (herec a zpěvák, který začal na prknech ochotnického divadla Orlice a po divadle v Teplicích a Mostě působil i v Olomouci), A. Labský, V. Labský, J. Lažanský, M. Lažanský, M. Lažanský ml., M. Rösslerová, M. Ludvík, B. Ludvíková, M. Ludvíková, J. Martincová, F. Martinec, J. Myšák, E. Mišík, E. Němec, J. Novák, Z. Novák, pí. Nováková, S. Novotná, M. Páralová, pí. Pavlíčková, A. Pavlištová, A. Pavlišta, pí. Pavlová, J. Peremský, F. Petráněk, M. Petráňková, V. Píčová, V. Plíhal, J. Podolský, L. Poláček, E. Poláková, L. Poslušný, K. Rojek, L. Rojek, L. Rokl, J. Říčařová, J. Sejkora, F. Slavík, M. Slavíková, M. Smutná, F. Srkal, Š. Staňková, R. Su- chánek, M. Svobodová, J. Syrůček, J. Šimek, R. Šindelářová, B. Šklíbová, J. Škop, J. Štancl, L. Štěpán, B. Tejklová, M. Trefná, V. Tobišková, F. Tomeš, M. Trojanová, F. Tupec, J. Vaněk, L. Vaněk, J. Vokoun, S. Vokounová, J. Voska, F. Votava, E. Zábrodská, S. Zábrodský, V. Zábrodský, R. Zaňka, J. Zdobnická, Z. Zdobnický, R. Zeman, J. Zítko, O. Žemličková a E. Žišková.
Aktivity doudlebských ochotníků můžeme doložit dochovanými plakáty a fotografiemi:

 

Divadlo

Divadlo

Z početných zápisů v obecní kronice uvádíme:

1850 - Přičiněním studujících byl založen spolek divadelních ochotníků.
1889 - Nové divadlo zřízeno je v hostinci Františka Pavláta.
1893 - Divadelní ochotníci založili spolek „Orlice“.
1924 - 4. srpna zemřel po delší nemoci obchodník pan Antonín Kaňka, zasloužilý dlouholetý pokladník Divadelní jednoty „Orlice“.
1925 - V dubnu sehrál místní ochotnický spolek „Orlice“ na novém jevišti u Tomanů první divadelní hru Pasekáři. Jeviště postaveno bylo nákladem 23 tisíc Kč.
1930 - V tomto roce pořádala Divadelní jednota „Orlice“ v Doudlebách nad Orlicí pět divadelních her a komunisté dvě divadelní hry.
1931 - Divadelní jednota „Orlice“ sehrála v tomto roce šest her.
1932 - Sehrány byly Divadelní jednotou „Orlice“ čtyři hry.
1933 - Během tohoto roku bylo sehráno sedm divadelních her.
1934 - V tomto roce bylo sehráno opět sedm her.
1935 - Divadelní jednota sehrála 13 her. Federace proletářské tělovýchovy čtyři hry, Jednota pro postavení kostela v Doudlebách nad Orlicí šest her, v okolí dvě hry.
1936 - Divadelní jednota „Orlice“ sehrála osm her, Federace dvě hry a Jednota pro postavení kostela šest her.
1956 - V rámci oslav půlstoletého provozu na naší lokálce Doudleby - Vamberk - Rokytnice uspořádala místní ochotnická jednota „Orlice“ v zámeckém parku divadlo: Vojnarka od Aloise Jiráska dne 3. července.
1961 - Vedoucí divadelního kroužku pan Vokoun poukazuje na špatný stav jeviště v hotelu U Nádraží, jmenovitě na nevyhovující stav elektroinsta-
lace.
1966 - Místní ochotnický soubor „Orlice“ sehrál divadelní hru Zvíkovský rarášek v obsazení: pí. Eliška Žišková, Jaroslava Pařízková, Krista Engelmanová, Věra Krsková, Libor Krsek, Jiří Smola a Vladimír Rozinek.
1966 - V rámci květnových oslav sehráli ochotníci divadelní veselohru od Jaro-slava Dietla Pohleďte pokušení, ve které hráli paní učitelka Marie Čapková, Eva Ludvíková, pan učitel Josef Duchoň, Václav Podolský z Vamberka a Vladimír Rozinek.
1969 - Dne 26. listopadu se sešli v hotelu U Nádraží zástupci MNV, místních závodů a organizací společně se zástupci ředitelství Restaurací a jíde- len z Náchoda a z Kostelce nad Orlicí k projednání dohody o provedení oprav a úprav sálu a jeviště v tomto hotelu, aby zvláště jeviště bylo nově elektrifikováno a místnosti šaten byly upraveny pro pravidelná divadelní a jiná představení. Uskutečnění dohody by vytvořilo podmínky, aby tradiční ochotnická činnost znovu ožila a vytvořila z Doudleb nad Orlicí vyhledávané kulturní středisko.
1970 - Pro špatný stav jeviště v hotelu U Nádraží (majitel Restaurace a jídelny Náchod), kde se celá desetiletí hrávalo ochotnické divadlo, dnes nemůže sloužit této kulturní činnosti, a proto ochotnický spolek prakticky přestal vyvíjet činnost. Samotný sál je vybaven sedadly různých typů, akustika se rozbíjí o nezakryté přísálí a pomocný výčepní kiosek. Prostorově dostatečně velké jeviště je v kritickém stavu. Rozvod elektřiny je rizikový. Podlaha jeviště je pobita plechem! Obě šatny jsou nepouživatelné, přičemž dolní šatna slouží jako skladiště uhlí. Za těchto podmínek se podařilo místní osvětové besedě a jejímu správci řediteli ZDŠ Vladimíru Jehličkovi přesvědčit divadelní soubor ZK v Týništi nad Orlicí, aby sehrál hru Stromy umírají vstoje, kde jednu z rolí sehrála doudlebská občanka a mnoholetá ochotnice paní Anna Pavlištová.

Použitá literatura:

Černý, J.: Mlhavé obrázky z minulých věků z Doudleb, Vyhnánova a Příkaz
a jejich okolí bližšího i vzdálenějšího. 1937
Koďousek, V.: Monografie Doudleb. Praha 1874-78
Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou 1983
Kroniky obce Doudleby nad Orlicí
Plakáty a fotografie zapůjčily paní A. Pavlištová z Doudleb nad Orlicí a paní S. Vokounová z Třebechovic pod Orebem.