Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Publikace k výročí > Místní a pomístní jména v katastru Doudleb n.O.

Místní a pomístní jména v katastru Doudleb nad Orlicí

Všeobecně se přijímá, že jméno obce je odvozeno od starého slovanského kmene Doudlebů. Nejstarší slovanské osídlení nepředstavovalo souvislé území, nýbrž navzájem vzdálené shluky několika chýší, které se časem měnily, rozrůstaly a spojovaly v celistvější sídla. Jejich pojmenováním vznikala první místní a pomístní jména. Některá upadla časem v zapomenutí, jiná se udržovala či nově vznikala. Občas se v jistém okruhu lidí vytvořily názvy, které se zachovaly vedle starších, příznačných pro jiný okruh společenství. Jména odrážejí zeměpisné prostředí, historii a funkci místa, zvyky, obyčeje i myšlení a postavení těch, kteří je pojmenovávali a pojmenování užívali.
S četnými místními a pomístními názvy katastrálního území Doudleb nad Orlicí (1) se můžeme seznámit v poměrně dostupné literatuře. Pomineme-li publikace celorepublikového charakteru (2), lze je vyhledat v Monografii Doudleb nad Orlicí od V. Koďouska (3), v Mlhavých obrázcích minulých věků z Doudleb, Vyhnánova a Příkaz od J. Černého (4), v první knize doudlebské kroniky (5), v diplomové práci J. Pekárka Místní a pomístní jména katastru Doudleb nad Orlicí (6) a v náčrtu V. Labského Dochované místopisné názvy (7). Ojediněle najdeme pojmenování i v jiné literatuře (8).
V Monografii V. Koďouska, která je nejstarší, najdeme 46 pojmů. U některých je jejich původ objasněn, u jiných vyplývá z názvu, mnohé vysvětleny nejsou; často není jednoduché určit jejich přesnou polohu. Jsou rozptýleny v celé knize.
Nevelká práce J. Černého jich obsahuje 25 a jsou též rozmístěny v celé brožuře.
V zápisu první knihy doudlebské kroniky je na stránkách 162 - 5 uvedeno 33 jmen, sestavených na základě znalostí některých občanů, svolaných za tímto účelem. Při podrobném studiu zápisu všech knih kroniky bychom pravděpodobně našli ještě další.
Nejrozsáhlejší seznam místních a pomístních jmen, zaznamenaných do katastrálních map, obsahuje diplomová práce J. Pekárka. Původ 82 místních a pomístních jmen je většinou vysvětlen a je rozčleněn podle způsobu tvoření slov a podle jejich významu. Orientaci usnadňuje abecední seznam s pořadovým číslem, pod nímž je jméno zapsáno v katastrální mapě, a stránkou, na níž se o něm pojednává.
Dochované místopisné názvy V. Labského jsou zakresleny číslicí nebo písmem v náčrtu v počtu 64.
Dále uvedený přehled místních a pomístních jmen, římskými a arabskými číslicemi vyznačený v mapě Doudleb nad Orlicí, se opírá o diplomovou práci J. Pekárka, přihlíží k ostatním uvedeným zdrojům a o některé další je doplňuje (9). Arabské číslice 3 - 9 za jednotlivými jmény uvádějí, v kterých zmíněných pracích jsou zastoupena. Mnohé se navzájem odlišují pouze předložkou (Slovensko - Na Slovensku) či dvojicí slov (U Mostu - hostinec U Mostu). V těchto případech uvádíme za příslušnou číslici předložku. Ojediněle se vyskytující shodná pojmenování pro různá místa uvádíme pod stejnou pořadovou číslicí, každé však zvlášť s indexem a), b). Setkáváme se též s různým pojmenováním pro přibližně shodná místa.
Velmi časté označení části katastru podle majitelů větších pozemků bylo převážně známé jen určitému okruhu vlastníků. Rozšířilo se výrazně v době, kdy pozemky obhospodařovalo jednotné zemědělské družstvo a označení usnadňovalo rychlou a přesnou orientaci pracovníků.
Vzhledem k tomu, že mapa Doudleb nad Orlicí nezachycuje katastrální území v celém rozsahu, je menší skupina pojmenování zaznamenána na okrajích mapy se šipkami do směru jejich polohy.

Přehled místních a pomístních jmen v katastru Doudleb nad Orlicí a v jeho nejbližším okolí:

Místní jména

I. - Vyhnánov - 3, 4, 5, 6, 7
II. - Příkazy - 3, 4, 5, 6, 7
III. - Mnichovství - 3, 4, 5 , 6, 7
IV. - Na Rybníku - 3, 4, 5, 6 R-y, 7
V. - Slovensko - 3, 5 Na S-u, 6, 7 Na S-u
VI. - Fábrov - 3, 4, 5, 6, 7 Na F-ě

Pomístní jména

1. Bardo (židovská lázeň) - 5 20. Hrobařovo - 6
2. Bažantnice - 6 21. Hřiště - 3 Ř-, 4, 5 Ř-, 6,
3. Benátky - 5 7 V H-ch
4. Burketova špice - 6 22. Chmelárna - 3, 6
5. Cvrndorf - 9 23. Chmelnice - a) 5,
6. Červinka - 6 b) 7 Na
7. Daňsovo - 6 24. Jalovčí - 6, 7
8. Dehtochema - 7 25. Karasův kříž - 3, 5
U Charvátů - 6 26. Kastel - 5 Na , 6, 7
9. Dlouhé hony - 4, 7 27. Koďouskova zátoka - 3
10. Dolce - 6, 9 Pastviska 28. Kroupovství - 3, 4, 5, 6,
11. Doudlebský kaštan - 8 7 Na
12. Drážka - 5, 7 V D-ch 29. Kuchyňka - 5, 6 Na, 7 V
13. Ghetto - 4, 5, 7 Židovské, 30. Kvasničkovo - 6
Na Staré obci 31. Loučky - 5, 6, 7 V L-ch
14. Grunda - 3 K-, 5, 7 V G-ě 32. Lípa svobody - 7
15. Hanykovo - 6 33. Malé houračky - 9
16. Hejčlova hradba - 3, 7 U 34. Mejtíčko - 5, 7
17. Hlaváčkovo - 6 35. Mlýnek - 3, 4, 7
18. Holička - 6, 7 Na H-ch 36. Mníšek - 3, 5, 6, 7 Na
19. Hotel U Nádraží - 6 37. Mokřiny - 5, 6, 7 Na
38. Na Baště - 3, 4, 5, 6, 7 78. Pupsovo - 6
39. Na Bažantnici - 6 79. Remízek - 6
40. Na Bělisku - 3, 5, 6, 7 80. Roubalova lípa - 4, 6
41. Na Drahách - 4, 6, 7 81. Ročák - 6
42. Na Druhé straně - a) 7 82. Rybárna - 6
b) 9 (- řeky) 83. Sádka - 3,4,5,6, 7 V
43. Na Harfě - 9 84. Slanárna - 3,4,5,6, 7 Na
44. Na Houračkách - 7, 85. Solná cesta - 7
9 Velké houračky 86. Splav malý - 3,

45. Na Hrázi - 6 7 U Malého splávku

46. Na Kamení - 3 87. Splav starý - a) 7
47. Na Kopečku - 3, b) 3 Splav Podhorního mlýna
48. Na Malé louce - 7 88. Splav velký - 3, 6 U S-u
49. Na Olšině - 6 Na V-ě, 7 7 U S-u
50. Na Ostrově - 3, 4, 6 89. Spoušť - 6, 7 Na
51. Na Place - a) 3, b) 9 90. Staročeská chaloupka -7
52. Na Poušti - 3 91. Starův rybníček - 9
53. Na Skalce - 7 92. Symonovo - 6
54. Na Spáleništi - 3, 5, 6 93. Šabatovo - 6
55. Na Stranici - 6 94. Šebetkova várka - 7
56. Na Štěpnici - 3 95. Tabulky - 7
57. Na Třešňovce - 7 96. Tovární louka - 6
58. Na Velké obci - 3 97. Tržiště - 6
59. Neumannův hostinec - 3, 98. Tvrz - 3, 4, 5, 7
7 Ve Staré hospodě 99. U Agra - 9 60. Novákova skalka - 6 100. U Cihelny - 6, 7 Na
61. Novákovo - 6 101. U Dehtochemy - 6
62. Obecnice - 3, 7 Louka o- 102. U Dubu - 4, 5, 6,
63. Obec - 6 3, 7 Ješina od dubu
64. Obecní les - 6 103. U Hájků - 6
65. Pálenka - 4, 6 104. U Hejlů - 6
66. Panská myslivna - 3 105. U Hotmarů - 6
67. Petrlákovo - 6 106. U Chaloupky - 5,

68. Pod Homolí - 6 9 U Šulcovy ch -

69. Podhorní mlýn - 3, 7 107. U Kaňků - 6
70. Pod Lipami - 6, 108. U Lesejčka - 6
9 V Parku 109. U Machačů - 6
71. Pod Pálenkou - 7 110. U Mostu - 6, 7 -ů
72. Pod Školou - 6 111. U Prokopa - 5, 6,
73. Police - 3, 4, 5 3 U Svatého P -

74. Pruta - 6 112. U Spojky - 9
75. Přehrádky - 9 113. U Strže - 3
76. Překvapení - 3, 6 114. U Továrny - 9
77. Psinec - 6 115. Úřednický dům - 3
116. U Váhy - 6, 7 128. V Poříčí - 6
117. U Zátoky - 9 129. V Ulici - 9
118. Vaňkův ostrov (louka) - 9 130. Vyhnánovský kopec - 3, 4,
119. V Domkách - 7 6 Vyhnánovák
120. Vejmol - 6, 7 Daňsův důl 131. Výzkumák - 9
121. Velešov - 3, 4 132. V Zámeckém parku - 3,
122. Velká louka - 3, 6, 7 7 Zámecký park
123. Ve Stráni - 9 133. Zahradní dům - 3
124. Ve Višinkách - 6, 7 134. Zámecká fořtovna - 7
125. Ve Zlomkách - 3, 7, 135. Zámecká hájovna - 7
4 Zlomky, 136. Zámeček - 6, 7 Na Zámečku
126. V Koleně - 5, 7 137. Zámek - 3, 4, 127. Vochtrovna - 5, 7 Na Zámku
6 též Fořtovna 138. Zámělák - 6
139. Židův důl - 4, 6, 7

Poznámky:

1. Katastr obce Doudleb nad Orlicí tvoří dvě katastrální území: KÚ Doudleby nad Orlicí a KÚ Vyhnánov (zahrnuje i Příkazy)
2. Profous, A.: Místní jména v Čechách I. Praha 1954
3. Koďousek, V.: Monografie Doudleb. Oddělení 1 - 4. Praha 1874 - 1887
4. Černý, J.: Mlhavé obrázky minulých věků z Doudleb, Vyhnánova a Příkaz a jejich okolí bližšího i vzdálenějšího. 1937
5. Pamětní kniha obce Doudleb nad Orlicí. 1904, s. 162 - 165
6. Pekárek, J.: Místní a pomístní jména katastru Doudleb nad Orlicí.
Diplomová práce PF v Hradci Králové, 1974
7. Labský, V.: Dochované místopisné názvy. 1993.
Součást publikace pohlednic Staré dobré Doudleby
8. Tříska, J.: Pověsti od kladského pomezí a dvou Orlic. Ústí nad Orlicí, 1993
9. Pojmenování užívaná některými občany Doudleb nad Orlicí