Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
10.2.2024 Masopustní průvod
11
12 13 14 15 16
16.2.2024 Sokolský ples
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
10.2.2024 Masopustní průvod
11
12 13 14 15 16
16.2.2024 Sokolský ples
16.2.2024 Sokolský ples
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
27.2.2024 Počteníčko pro děti
28 29 1 2 3

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Odpady > Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

 7.5. Svoz nebezpečeného odpadu.jpg

 

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:

znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové filtry, plastové nádoby od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

- nefunkční kompletní ledničky a mrazničky

- nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, vysavače, magnetofony, apod.)

 

Odpady budou sbírány na těchto stanovištích:

 

Poř.                 místo zastávky sběrových vozidel                             čas

1.         Pod školním statkem (ul. U Bažantnice)      8,30 -   8,40   hod.

2.         Stará hasičská zbrojnice (ul. R. armády)     8,45 -   8,55   hod.

3.         Autocentrum (ul. R. armády)                       9,00 -   9,10   hod.

4.         Parkoviště u bývalé prodejny obuvi            9,15 -   9,25   hod.

5.         Úřad městyse (ul. Švermova)                        9,30 -   9,40   hod.

6.         U sběrného dvora  (ul. Švermova)               9,45 -   9,55   hod.

7.         Příkazy   (u hřiště)                                       10,00 - 10,10   hod.

8.         Sídliště   (ul. Jiráskova)                               10,15 - 10,25   hod. 

9.         Vyhnánov (u restaurace)                            10,30 - 10,40   hod.   

10.       Mnichovství (u čp. 31)                                 10,45 - 10,55   hod.

 

Žádáme občany, aby své odpady předem neodkládali na stanovištích, ale předali je přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu.

 Sběr slouží výhradně pro občany městyse a náklady jsou hrazeny z  rozpočtu městyse.

       Odvoz odpadů z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na adrese: EKOPART s.r.o. Tyršova 305, Vamberk, tel: 494 541 522 a bude proveden za úplatu.

 

Nebezpečné odpady jako jsou: 

nefunkční kompletní ledničky a mrazničky
nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, magnetofony, vysavače apod.)
zářivky a výbojky
staré léky
vyřazené chemikálie
staré barvy a ředidla
kosmetika
upotřebené (vyjeté) oleje, olejové filtry, zaolejované hadry a znečištěné nádoby
autobaterie, monočlánky
pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

můžete předat obsluze sběrného místa.

    

     Druhou možností zůstává uskladnit odpady doma a předat je při mobilním sběru, který provádí Úřad městyse Doudleby nad Orlicí ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o., a to dvakrát do roka. Termíny a podrobnosti jsou zveřejněny na letácích, které jsou včas vyvěšeny na plakátovacích plochách a hlášeny místním rozhlasem. Sběr slouží výhradně pro občany městyse a náklady jsou hrazeny z rozpočtu městyse

 

ASEKOL s.r.o.  - je kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení.

     Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově  specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení, vznikly pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení nové povinnosti. Zejména pro zajištění a financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové využití odpadu.
     Dále dle novely zákona č.7/2005 Sb. mohou výrobci a dovozci zajistit plnění dle zákona kolektivně a v květnu 2005 byla založena významnými firmami z oboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky (ASE), která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o.

     S touto společností máme uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu a sběru na sběrném místě.

www.asekol.cz