Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Odpady > Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

 7.5. Svoz nebezpečeného odpadu.jpg

 

Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:

znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové filtry, plastové nádoby od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

- nefunkční kompletní ledničky a mrazničky

- nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, vysavače, magnetofony, apod.)

 

Odpady budou sbírány na těchto stanovištích:

 

Poř.                 místo zastávky sběrových vozidel                             čas

1.         Pod školním statkem (ul. U Bažantnice)      8,30 -   8,40   hod.

2.         Stará hasičská zbrojnice (ul. R. armády)     8,45 -   8,55   hod.

3.         Autocentrum (ul. R. armády)                       9,00 -   9,10   hod.

4.         Parkoviště u bývalé prodejny obuvi            9,15 -   9,25   hod.

5.         Úřad městyse (ul. Švermova)                        9,30 -   9,40   hod.

6.         U sběrného dvora  (ul. Švermova)               9,45 -   9,55   hod.

7.         Příkazy   (u hřiště)                                       10,00 - 10,10   hod.

8.         Sídliště   (ul. Jiráskova)                               10,15 - 10,25   hod. 

9.         Vyhnánov (u restaurace)                            10,30 - 10,40   hod.   

10.       Mnichovství (u čp. 31)                                 10,45 - 10,55   hod.

 

Žádáme občany, aby své odpady předem neodkládali na stanovištích, ale předali je přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu.

 Sběr slouží výhradně pro občany městyse a náklady jsou hrazeny z  rozpočtu městyse.

       Odvoz odpadů z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na adrese: EKOPART s.r.o. Tyršova 305, Vamberk, tel: 494 541 522 a bude proveden za úplatu.

 

Nebezpečné odpady jako jsou: 

nefunkční kompletní ledničky a mrazničky
nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, magnetofony, vysavače apod.)
zářivky a výbojky
staré léky
vyřazené chemikálie
staré barvy a ředidla
kosmetika
upotřebené (vyjeté) oleje, olejové filtry, zaolejované hadry a znečištěné nádoby
autobaterie, monočlánky
pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

můžete předat obsluze sběrného místa.

    

     Druhou možností zůstává uskladnit odpady doma a předat je při mobilním sběru, který provádí Úřad městyse Doudleby nad Orlicí ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o., a to dvakrát do roka. Termíny a podrobnosti jsou zveřejněny na letácích, které jsou včas vyvěšeny na plakátovacích plochách a hlášeny místním rozhlasem. Sběr slouží výhradně pro občany městyse a náklady jsou hrazeny z rozpočtu městyse

 

ASEKOL s.r.o.  - je kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení.

     Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově  specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení, vznikly pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení nové povinnosti. Zejména pro zajištění a financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové využití odpadu.
     Dále dle novely zákona č.7/2005 Sb. mohou výrobci a dovozci zajistit plnění dle zákona kolektivně a v květnu 2005 byla založena významnými firmami z oboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky (ASE), která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o.

     S touto společností máme uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu a sběru na sběrném místě.

www.asekol.cz