Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Publikace k výročí > Sportovní organizace v Doudlebách n.O. a jejich činnost

Sportovní organizace v Doudlebách nad Orlicí a jejich činnost

Sportovní dění v naší obci má dlouholetou a pestrou tradici. Podle vzpomínek a různých dokladů byly Doudleby nad Orlicí mezi prvními, kde sportovní dění našlo úrodnou půdu. V počátcích to byly zájmové kroužky a kluby, později organizované oddíly. Do jejich činnosti i organizace se značně promítaly společenské proměny.

Období do vzniku Československé republiky

Již v roce 1887 byl založen spolek rybářů. O rok později vznikla v obci odbočka kostelecké Tělocvičné jednoty Sokol. Na valné hromadě 8.1.1899 se ustavila samostatná Tělovýchovná jednota Sokol v Doudlebách nad Orlicí. Jejím prvním starostou byl zvolen Jindřich Pavlát. V prvním roce činnosti se konalo 64 cvičení, členové se zúčastnili Župního sletu v Týništi nad Orlicí. Koncem roku 1899 čítala 93 členů, z toho 43 činných a 50 přispívajících. Její činnost byla před r. 1914 ochromena.
Do r. 1905 spadají počátky oddílu s nejdelší tradicí - kopané. Zájmový Sportovní kroužek, na jehož založení měli nemalý podíl zahraniční montéři textilních strojů (přivezli také skutečné míče, které nahradily hadráky), se tehdy stal členem Českého fotbalového svazu. Neorganizovaně se kopalo Na Bělisku. První zápas byl sehrán ve Vyhnánově Pod Pálenkou, později se hrálo za cihelnou. Od roku 1909 se počítá organizovaná činnost pod názvem Sportovní klub (SK) Doudleby nad Orlicí.
Dělnické slavnosti v Doudlebách nad Orlicí se konaly 20. srpna 1911 za účasti Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) z Týniště a Kostelce nad Orlicí. Od roku 1914 válka činnost utlumila. 
 

Sportovní organizace


Období od vzniku Československé republiky
do konce 2. světové války

Sokol obnovil činnost v říjnu 1918. Snaha o postavení Sokolovny, ačkoliv organizace měla plány, rozpočet, pozemek (Třešňovka) i jistou finanční částku, však nevedla k cíli. IX. Všesokolského sletu v roce 1932 se zúčastnil velký počet doudlebských mužů, žen i žactva, X. slet v roce 1938 byl velkou manifestací za jednotu a celistvost naší republiky. K představitelům Sokola tehdy patřili B. Boukalová, F. Čila, A. Kleibl, F. Látr, V. Matouš, F. Pavlišta, K. Schloger, V. Tobišková, A. Trefný. Za 2. světové války se doudlebský občan A. Stiehl podílel na sokolském odboji skupiny Jindra, byl však zatčen a v koncentračním táboře v r. 1943 zahynul.
Činnost po vzniku republiky obnovila též DTJ, která prošla několika organizačními změnami (1921 Federace dělnických tělocvičných jednot, 1926 Federace proletářské tělovýchovy). V roce 1939 byla rozpuštěna, po válce činnost neobno- vila. Aktivním členem byl A. Sirůček, zatčený 1941 hradeckým gestapem, umučený téhož roku v koncentračním táboře Mauthausen.
Fotbalový Sportovní klub dosáhl v období Československé republiky zvláště výrazných úspěchů. Doznívaly ještě v prvních válečných letech. Po přenesení fotbalového hřiště na místo dřívějšího hraběcího písníku přijal název Velešov. Koncem 30. let a za druhé světové války hrál v třetí nejvyšší soutěži (1.A. třída SVŽF). Tehdy také z klubu vyšla řada vynikajících hráčů, z nichž mnozí hráli i v ligové soutěži. Karel Schloger za SK Náchod a Josef Bartoš za SK Náchod a za SK Hradec Králové, Josef Krupka za Aso Olomouc. K nejzasloužilejším členům patřili Jaroslav Izák, J. Lokvenc, K. Kosek a další. Na konci 30. let pak docházelo postupně ke střídání generací a v mužstvu vedle starších hráčů (J. Smutný, R. Bartoš, J. Mazura, J. Houška, J. Žižka, R. Holub a jiní) nastupovali mladíci (M. Rokl, J. Vorlický, F. Kaplan, O. Belatka, A. Bartoš, A. Martínek, M. Čáp a jiní).
Oddílem, o kterém se poměrně málo ví, byl Boxing club (BC) Doudleby nad Orlicí. Byl pouze zájmový bez účasti v soutěžích. Boxovalo se na sále U Vorlů, v létě na Třešňovce a ve školní tělocvičně, než byla škola obsazena německými vojáky. Vedoucím byl R. Bartoš a J. Vorel (popravený nacisty). Obdobně tomu bylo i s oddílem cyklistiky (J. Vorel). 
 

Sportovní organizace


Období od konce 2. světové války do současnosti

Po skončení 2. světové války se činnost sportovních organizací odvíjela v závislosti na celostátních organizačních změnách. Z nejvýznamnějších jmenujme sjednocení tělovýchovných organizací, vytvoření Dobrovolné sportovní organizace (DSO) Jiskra Doudleby pod patronátem textilní továrny 1952, zákon o Jednotné dobrovolné tělovýchovné organizaci (JDTO) v r. 1956, vytvoření Československého svazu tělesné výchovy 1957. Na této základně se koncem 60. let vytvořila Tělovýchovná jednota Velešov Doudleby nad Orlicí. Po roce 1989 docházelo k osamostatňování jednotlivých sportovních oddílů.
Po skončení 2. sv. války zahájil Sokol opět tělovýchovnou a kulturní činnost. XI. sletu v roce 1948 se zúčastnila řada členů doudlebského Sokola ze všech cvičících složek. Po sjednocení tělovýchovných organizací navazoval na tradici Sokola a FPT oddíl Základní rekreační tělesné výchovy a patřil k nejagilnějším. Tvořily jej převážně ženy. Byly zapojeny do všech nácviků hromadných vystoupení, pořádaly vycházky, zájezdy a pravidelně cvičily. V rámci ZRTV bylo velmi úspěšné družstvo sportovní gymnastiky žen. Dvě jeho členky O. Žemličková a M. Šklíbová soutěžily za krajské družstvo; v celostátním přeboru sportovní gymnastiky v roce 1953 získala M. Šklíbová první místo. Trenér K. Kubíček cvičil i dorostence. Velmi úspěšné byly tělovýchovné akademie v hotelu U Nádraží a letní tělovýchovná vystoupení Na Bělisku. Ženy, muži i žactvo se podíleli do roku 1975 i na celostátních spartakiádách, později jen žactvo školy. Činnost ZRTV v rámci TJ Velešov byla ukončena v roce 1990, kdy byl založen Sokol a požádáno o registraci a navrácení majetku. Vše se zdárně vyřídilo a zaprotokolovalo. V roce 1991 byla znovu umístěna na Tyršův most pamětní deska (most pojmenován při otevření v roce 1932 k uctění 100. výroční narození dr. M. Tyrše). Za odvedenou práci pro rozvoj tělovýchovy patří poděkování funkcionářkám a cvičitelkám, M. Šklíbové, O. Žemličkové, E. Polákové, J. Florianové, H. Provazníkové, M. Vrábelové, z mužů L. Doležalovi a M. Roklovi.
Ve funkci starostky Sokola se vystřídaly Miloslava Večeřová, Ljuba Benešová, Jana Florianová (pracuje jako starostka od r. 1992 dodnes). Hlavní náplní je cvičitelská činnost - cvičení s malými dětmi a cvičení žen. Jako cvičitelky v současné době pracují: J. Florianová, E. Abelová, Š. Maříková, Z. Kramerová. Od roku 1998 zde pracují i další oddíly: orientační běh (J. Smutná), turistika (E. Abelová), stolní tenis (Mikšík, Procházka). Mezi další akce Sokola za uplynulé období patřilo pálení čarodějnic, zábavné odpoledne k MDD, sokolské zábavy (pouťová, ples, country bál, dětský karneval), zájezdy (plavání, divadlo, hory). Některé akce si získaly velkou oblibu u obyvatelstva a pomalu se stávají tradicí.

Sportovní organizace

Pod hlavičkou Sokola provozuje svoji sportovní činnost pan Karel Veyr. Mezi jeho aktivity patří pravidelná účast v běžeckých soutěžích - běh do vrchu, silniční běh, dálkové běhy. Například v roce 1996 si odnesl deset prvních míst, 7x si doběhl pro 2. místo a 7x pro místo třetí. Získal také 2. místo v Českém poháru v bězích do vrchu v kategorii běžců 50-59 let. Patří mezi nejznámější sportovce naší obce, je také vícenásobným mistrem republiky. V poslední době obrací svoji pozornost opět k motocyklovým soutěžím.
Letošní 100. výročí založení Sokola bylo v rámci obecních oslav připomenuto nejen valnou hromadou, ale koná se také řada sportovních a společenských akcí. Navrácení dřívějšího cvičiště Třešňovky (sloužilo jako uhelné sklady) původnímu účelu si vyžádá ještě mnoho úsilí a finančních prostředků.
V roce 1968 byl z iniciativy pana J. Vodičky a ve spolupráci s Místní organizací SSM ustaven vodácký oddíl Delfín. Tehdejší MNV přidělil oddílu pozemek a povolení k výstavbě chaty, později k postavení loděnice. Na začátku 70. let vstoupil oddíl do TJ Velešov. V roce 1990 se oddělil a pracuje v rámci Klubu českých turistů. Protože chata i loděnice včetně inventáře byly majetkem ČSTV, patří TJ Velešov. Vodákům byly smluvně od roku 1997 do 1.1.2001 bezplatně pronajaty k užívání. K nejzasloužilejším členům patřil J. Vodička, později a v současnosti L. Martínek, J. a H. Faltysovi, J. Vorlický a další. Klub ČT má okolo 80 členů, čtvrtinu tvoří mládež, organizuje pravidelně tradiční akce i zájezdy do zahraničí. Při nich plní členové výkonnostní třídy. K nejpozoruhodnějším patří výstup na Mont Blanc v roce 1993 (M. Procházková, J. Faltys, J. Zemánek) a v r. 1994 výstup na hřeben Monte Rosa (J. Zemánek, M. Karhan, M. Procházková. J. a H. Faltysovi, M. Kubalíková).
Poměrně krátkou činností se vyznačoval oddíl turistiky, založený v závodě Perla pro zaměstnance pod patronací DSO Jiskra. Činnost spočívala v pěších a autobusových výletech. Největší podíl v něm měl Vl. Stránský a H. Provazní- ková.
Klub stolního tenisu byl ustaven již v roce 1933. Po skončení 2. světové války dosahovali jednotlivci i družstva velmi dobrých umístění nejen v rámci okresu, ale i kraje. Hráči získali několik titulů přeborníků. K tréninkům a k zápasům sloužila Třešňovka, tělocvična a hostinské sály U Vorlů, Pavlů, Hájků, Vacků, Zaňků. Nejlepších výsledků mezi muži dosahovali Jar. Novák, Zd. Novák, Jan Bárta, Miroslav Kafka, Milan Urban a Ladislav Vodehnal. V ženách si nejlépe vedly Růžena Nováková, Eva Frolíková, Květa Roklová. V 50. letech ukončil tento klub svoji činnost. V 80. letech na pěkné úspěchy stolních tenistů navázala Leona Forštová. Závodila za TJ Blesk Proruby a s touto TJ se účastnila i soutěží celostátního významu. Byla rovněž přebornicí okresu.
Od podzimu roku 1998 trénují ve školní tělocvičně členové sportovního oddílu - stolní tenis při TJ Sokol. O vznik tohoto oddílu se nejvíce zasloužili pánové Bodnár, Mikšík, Zemánek a Procházka. V krátké době slaví úspěchy jejich svěřenci v kategorii žactva.
V době 2. světové války byl založen několika jednotlivci oddíl ledního hokeje. Pro vysoké náklady pouze živořil. Hráči hráli ve vlastním vybavení - trička a kalhoty zapůjčila TJ. První kluziště bylo k hokeji připraveno nad splavem. Do okresního přeboru nastupovali hráči v dresech LTC Praha, které přivezl disponent Havelka. Druhé kluziště bylo postaveno na fotbalovém hřišti včetně osvětlení. Třetí kluziště bylo vybudováno na místě, kde jsou nyní tenisová hřiště. Ale ani zde se nedařilo udržovat ledovou plochu. Zakladateli hokeje v Doudlebách byli pánové Havelka, Veselý, Vorlický, Skalický. K zápasům pravidelně nastupovali hráči Zeman, Zemánek, Kaplan, Martínek, Labský, Stuchlík, Havelka, Veselý a další. V 50. letech ukončil oddíl svoji činnost.
Závodní činnost v odbíjené (volejbalu) nemá v Doudlebách velkou tradici. Před válkou se hrálo hodně, především na Třešňovce, ale pouze rekreačně. Po různých nesrovnalostech přistoupil ČSM k výstavbě nového dvorce na fotbalovém hřišti za brankou. Ani zde se však dlouho nehrálo a přistoupilo se k výstavbě dvou dvorců (nynější tenisové). Svou kvalitou patřily k nejlepším na okrese. Utvořilo se nové družstvo, které soutěžilo v rámci OP, kde dosáhlo velmi dobrých výsledků. Družstvo žákyň pod vedením trenérů Jiřího Tupce a Vladimíra Labského patřilo k nejlepším v okrese a získalo titul přeborníka okresu.
Nyní se již hraje opět pouze rekreačně a to jen o letních prázdninách na školním hřišti. Přesto je v naší obci několik sportovců, kteří jsou oporou týmu, za který hrají. Např. v krajském přeboru za Záměl - Bursová, Kudláčková, Sejkorová. Za Baník Vamberk - M. Dolek, v okresní soutěži - za ESAB Vamberk, P. Hynek. Také mládež není pozadu. V krajském přeboru ml. žáků pod vedením M. Dolka často vítězí Baník Vamberk, jehož základní sestavu tvoří: T. Dolek, P. a F. Hynkovi, T. Kaplan a R. Řehák.
Od roku 1975 se v naší obci hrál také tenis, z počátku pouze rekreačně. Když pro nedostatek hráčů ukončil svoji činnost volejbalový oddíl, ustavili hráči a příznivci oddíl tenisu (10.11.1982). Upravili dvorce po volejbalu a brigádně zajistili třetí hrací plochu. Provedli oplocení a pomohli při výstavbě sociálních zařízení, hodin a náhradní betonové plochy. Herní náplní hráčů byly turnaje, zápasy a soutěže neregistrovaných. K zakladatelům patří M. Zemánek, K. Kaloč, A. Kopsa, Vl. Ludvík, Mazura, J. Hynek, M. Rokl. V současnosti oddíl pracuje pod vedením J. Vorlického, J. Leimera a A. Kopsy.
Jméno nejvyššího kopce nad Doudlebami převzal do svého názvu původní sportovní kroužek kopané SK Doudleby. Několikrát od svého názvu upustil, ale zase se k němu vrátil. Když skončila garance doudlebské textilky nad TJ Jiskra Orban, vznikla současná TJ Velešov. Funkci předsedy jednoty v minulosti po-stupně zastávali pánové Jehlička, Chudý, Čevela. Od roku 1975 je předsedou pan Milan Rokl. Především jeho zásluhou patří TJ Velešov k nejaktivnějším organizacím.
Největší sportovní organizací reprezentující Doudleby nad Orlicí v mistrovských soutěžích je místní fotbalový oddíl. V oddílu kopané je zapojeno 80 členů od nejmladších žáků až po důchodce. Většinu z členů tvoří aktivní hráči, kteří reprezentují oddíl i obec ve čtyřech družstvech - starší žáci, dorostenci, B - mužstvo dospělých a A - mužstvo dospělých. V posledních letech je stále větší nedostatek hráčů, hlavně v mládežnických kategoriích, kteří by měli zájem o fotbal, protože dnešní mládež má mnoho jiných zájmů.
Musíme se ještě zmínit o družstvu staré gardy, které nehraje mistrovskou soutěž, ale úspěšně nás zastupuje na různých turnajích této kategorie v okrese. Jeden z těchto turnajů pořádá již tradičně fotbalový oddíl ve spolupráci se soukromou firmou Hakuma - bývalého hráče Miloše Mazury. Tento turnaj je vyhledávaný okolními oddíly a většinou je kvalitně obsazený.
Nemůžeme zapomenout ani na další hráče, kteří reprezentují v nejvyšších soutěžích. V 80. letech hrál v I. lize v Hradci Králové a poté ve Spartě Josef Hanák. Nyní je rovněž v extralize v Hradci Králové Mirek Zemánek, který si v ligovém mužstvu zajistil stabilní místo a podává dobré výkony. Dalším úspěšným hráčem z Doudleb je Martin Merganc, který již pravidelně nastupuje v ligovém dorostu Hradce a co je důležité, dává i branky. Třetím zástupcem je v hradeckém mladším dorostu Štěpán Leimer, který tam nastoupil v minulém roce a již se často objevuje v základní sestavě týmu.
Stejně jako v jiných organizacích, potýká se i oddíl kopané s mnoha problémy. Nejde jen o nepříznivou situaci ekonomickou, ale také o nedostatek lidí, jak pro hráčskou základnu, tak pro ostatní oddílovou činnost. O to větší poděkování patří p. Prachařovi, Svobodovi, Kotyzovi a Mazurovi. Ke zlepšení činnosti pomáhají také sponzoři: Hakuma Rychnov nad Kněžnou, Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí, firma Zdeněk Charvát Doudleby nad Orlicí, Autodoprava Kršiak Doudleby nad Orlicí, Obecní úřad Doudleby nad Orlicí.
Nejmladší obor tělovýchovné jednoty zaměřený převážně na různé sporty školní mládeže je ASPV (Asociace sportu pro všechny). Využívá všech možností práce s dětmi a dosahuje velmi dobrých výsledků. Hlavní náplní jsou atletické disciplíny, přehazovaná, vybíjená, čtyřboj, atd. K nejlepším sportovcům patří P. Hynek, M. Kramerová, P. Smutná, T. Kaplan, R. Řehák, M. Kakaščík, R. Talavašek a další. Paní učitelka Jana Hartmanová z Kostelce nad Orlicí se úspěšně stará o to, aby žáci doudlebské školy správně využívali volný čas. Pod jejím vedením se žáci zúčastňují i krajských soutěží, kde získávají cenná vítězství.
V roce 1956 byla v Doudlebách nad Orlicí založena ZO Svazarmu - kynologie. Prvním předsedou byl K. Šklíba. Původní cvičiště bylo na Rybníkách a od roku 1960 na lukách mezi tratí a Divokou Orlicí směrem k Agrochemickému podniku. V této organizaci aktivně pracovali P. Provazník, M. Kubec, P. Anderle a další. O výcvik psů byl vždy velký zájem hlavně z řad mládeže, ale vytrvali vždy jen ti nejtrpělivější, protože je časově velmi náročný. Psi vycvičeni místní organizací byli vždy hodnoceni kladně.
Václavem Šimerdou byl v roce 1970 založen Automotoklub (ZO SVAZARM). Počáteční činnost se vyvíjela v automobilových a motokárových soutěžích. Oboje zaniklo pro finanční náročnost. Automotoklub pořádal motoristické akce pro své členy a rodinné příslušníky. O tyto akce byl vždy velký zájem.
Motocyklových soutěží v kraji i v republice se zúčastňovali synové Karla Veyra. Mládeži, zajímající se o bikros, se věnoval J. Žampach.
Střelecký oddíl (též pod Svazarmem) vznikl v roce 1970 a hned od počátku v jeho čele byl Josef Mazura. Oddíl patřil mezi nejsilnější v okrese. Trénovalo se na střelnici v Rychnově nad Kněžnou a později na střelnici v Olešnici. Po zániku Svazarmu v 90. letech se utvořil Český střelecký svaz. Na úrovních jednotlivých organizací to byly sportovně střelecké kluby (SSK).
SSK v Doudlebách nad Orlicí vznikl jako jeden z prvních v republice. Jeho členská základna se pohybuje mezi 10 až 11 členy. Předsedou klubu je pan Ivo Mazura. Členové se věnují převážně střelbě z pušek (malorážek a vzduchovek). Pro velkou finanční náročnost se ustoupilo od výcviku nejmladší kategorie. Střelci zde začínají buď jako dorost nebo junioři. Členy SSK Doudleby n. O. jsou střelci zastupující několik věkových kategorií.
Střelci se zúčastňují regionální střelecké ligy, někteří střelci celostátní střelecké ligy, Velkých cen a závodů I.a mistrovské třídy v rámci ČR.
Mezi střelce s velkými úspěchy se řadí Lenka Ludvíková, Ludvík Macháň, Ivo Mazura, Libor Šabata.
V naší obci žije také mistr Evropy v leteckém modelářství Jaroslav Mach. V roce 1986 získal 3. místo na mistrovství Evropy ve Wasserkuppe (SRN) a v roce 1987 vybojoval v rakouském Spitzerbergu svůj první titul a přivezl domů nádherné poháry za prvenství v soutěži jednotlivců i družstev.
V současnosti je pozornost upřena na českého reprezentanta v běhu na 48 hodin doudlebského občana Vl. Dvořáčka, který závodí za Orsil Častolovice a dosahuje významných úspěchů i v mezinárodním měřítku.
Od roku 1967 pracoval při VÚCHP Jezdecký oddíl. Měl 12 členů a 3 koně (později 15 koní). Zakládajícím vedoucím a trenérem byl Jiří Novák. Od roku 1974 byl ve funkci předsedy Jan Lisek. Stáje byly umístěny v bývalých zámeckých konírnách, v současné době jsou zde stále a od roku 1990 spadají pod správu zámku.
Šachový oddíl přešel do TJ z DSO Jiskra po ukončení činnosti v n.p. Perla Doudleby nad Orlicí. Za dobu svojí činnosti dosáhl průměrných výsledků. Hrálo se, kde se dalo, v místních hostincích i samotném podniku. K zakladatelům patřili pánové Stuchlík, Kaplan, Hlaváček. Mládežnické družstvo neexistovalo.
Od roku 1993 pracuje šachový kroužek pod vedením Ing. Oldřicha Štolby. Pravidelné schůzky se uskutečňují v budově školy (nyní v budově školní družiny). Každý rok se koná přebor školy. Šachisté se účastní oblastních přeborů jednotlivců i družstev, mistrovství republiky. Mezi nejúspěšnější členy kroužku patřili (a někteří stále patří): Ladislav Štefanides, Tomáš Fetters, Karina Štolbová, Ladislav Mrklas, Jaroslav Dostál a další.
Sportovní historie Doudleb je opravdu velmi bohatá a rozmanitá. Poděkování a obdiv patří všem obětavým a ochotným lidem, kteří se v dnešní uspěchané a často nejisté době dokáží věnovat nejen svému oblíbenému sportu, ale předávají své bohaté zkušenosti ostatním, především těm nejmladším - dětem.

Sportovní organizace


Použité prameny:


1) Baránková, B.: 90 let tělovýchovy v Doudlebách nad Orlicí.
Doudleby nad Orlicí, 1989
2) Kroniky obce Doudleb nad Orlicí
3) Orlický týdeník
4) Písemné poznámky a ústní sdělení: J. Florianové, I. Mazury, V. Prachaře, M. Rokla.