Horní menu

Kalendář pro Lenu

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Informace o konání akce "80. a 90. léta"
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Doudleby nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení

Městys Doudleby nad Orlicí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
PO ZŠ a MŠ
Místní knihovna
Český svaz chovatelů v Doudlebách nad Orlicí
Klub důchodců
Honební společenstvo
SDH
Základní kynologická organizace
Základní organizace Českého svazu včelařů
TJ Velešov
Sportovně střelecký klub
KČT Velešov Doudleby nad Orlicí
Šachový klub při ZŠ Doudleby nad Orlicí

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Doudleby nad Orlicí
  Dukelská 68
  517 42 Doudleby nad Orlicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městys Doudleby nad Orlicí
  Dukelská 68
  517 42 Doudleby nad Orlicí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 494 383 007, +420 494 383 137
  mobilní telefon:

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.doudleby.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městys Doudleby nad Orlicí
  Dukelská 68
  517 42 Doudleby nad Orlicí
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  j4dbemd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 219145095/0300

6. IČ

00274909

7. DIČ

CZ00274909

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: